top of page

Теоретични изчисления и краш тест в железопътната лаборатория TUV-SUD в Гьорлиц, Германия

Авторефератът на дисертацията на Игор Борисович Теличко можете да прочетете или изтеглите тук:

bottom of page